شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ همراهان عزيز در ايام فاطميه بنده را هم دعا کنيد نيازمند دعاهاي شما هستم
ساعت ویکتوریا
احمد كامران قراملكي-2
رتبه 0
0 برگزیده
674 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
احمد كامران قراملكي-2 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top