شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ همراهان عزيز در ايام فاطميه بنده را هم دعا کنيد نيازمند دعاهاي شما هستم
ساعت دماسنج
احمد كامران قراملكي-2
رتبه 0
0 برگزیده
673 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
احمد كامران قراملكي-2 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top