شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ چرا دعاهاى ما مستجاب نمى شود اميرالمؤ منين على عليه السلام روز جمعه در كوفه سخنرانى زيبايى كرد، در پايان سخنرانى فرمود: دوستان بقيه جريان را در وبلاگ بنده مطالعه بفرماييد.
بايد نکات ارزنده اي را بيان فرموده باشند
چراغ جادو
احمد كامران قراملكي-2
رتبه 0
0 برگزیده
673 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
احمد كامران قراملكي-2 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top